Πολιτική Αλλαγών & Επιστροφών

Σε περίπτωση που δεν μείνετε ικανοποιημένοι με την αγορά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 210-9326816 ή με e-mail στο honeyfashionstore@gmail.com, γνωστοποιώντας μας τον λόγο της αλλαγής-επιστροφής
 Υπάρχει η  δυνατότητα επιστροφής της παραγγελίας σας εντός 
14 ημερολογιακών ημερών .
Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που αποστάλθηκαν από εμάς και παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές. Η συσκευασία τους θα πρέπει να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν σε άριστη κατάσταση (χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ετικέτες) και με όλα τα έγγραφα της αποστολής (π.χ. Δελτίο Αποστολής, Απόδειξη Λιανικής κλπ). Επιστροφές οι οποίες δεν πληρούν τις παραπάνω συνθήκες 
ΔΕΝ γίνονται αποδεκτές και επιστρέφονται στον πελάτη.
 Υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης πιστωτικού (voucher) διάρκειας 2 μηνών από την ημερομηνία αγοράς.

Δε πραγματοποιούνται επιστροφές χρημάτων .